NASZE PSY TO NASZA MIŁOŚĆ I PASJA


On jest Twoim przyjacielem,Twoim partnerem,Twoim obrońcą

Ty jesteś Jego życiem ,Jego miłością,Jego panem.On będzie 

Twój,wierny i posłuszny do ostatniego bicia Jego serca.

 Ty jesteś Mu winien zasłużyć 

         na takie oddanie.